uvodni

 

 

Poliklinika na Halasově náměstí 1 na Lesné je významné zdravotnické zařízení sloužící nejen pro občany městské části Brno-sever. K jeho otevření došlo 29. srpna 1974.
V roce 2005 byla poliklinika převedena z majetku státu na město Brno, které ji následně svěřilo do správy městské části Brno-sever. Od října 2020 je poliklinika ve správě Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace města.
V současnosti na poliklinice působí na 40 lékařů 15 specializací, návštěvníkům jsou
k dispozici zdravotnické i jiné služby a nachází se zde také detašované pracoviště
podatelny Úřadu městské části Brno-sever.

Rekonstrukce polikliniky začala - 8. leden 2018

Současné vedení městské části Brno-sever si vytknulo rekonstrukci polikliniky za zásadní cíl. Po více jak dvou letech plánování, projektování a soutěžení zhotovitele se očekávaná rekonstrukce naší polikliniky stala realitou. Od konce listopadu 2017 zde pracují dělníci a začali v suterénním patře, které je v současné chvíli prázdné, a proto projde kompletní rekonstrukcí. Cena rekonstrukce je bezmála 130 milionů korun, přičemž 30 milionů jde z rozpočtu městské části, necelých 20 milionů je získáno z dotačních prostředků a zbylých více jak 80 milionů korun je hrazeno z rozpočtu města Brna.
Od března začne postupná výměna pláště a potrvá až do října. Rekonstrukce pláště včetně oken je plánována po čtrnáctidenních úsecích tak, aby žádná ordinace nebyla omezena v provozu více jak 14 dní. Přesný rozpis toho, kdy budou jednotlivé ordinace uzavřeny, přineseme v únorovém čísle Severníku i na webových stránkách polikliniky.
Během letních měsíců dojde také na rekonstrukci a lehkou úpravu polohy lékárny, která bude zachována při vstupu do polikliniky s tím, že vznikne nový průchod přímo od hlavního vstupu bezbariérově k pediatrům. Během rekonstrukce dojde také k některým omezením. Všem pacientům, návštěvníkům polikliniky, lékařům i ostatním nájemníkům se omlouváme za dočasné komplikace. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci, která je realizována za provozu zdravotního zařízení, tedy není vůbec jednoduchá.
Pokud nedojde během rekonstrukce k zásadním problémům, bude na konci příštího roku hotovo. Nepůjde zdaleka o poslední stavební činnost na tomto bezmála 45 let starém objektu, ale současné stavební práce zásadním způsobem změní prostředí, komfort, energetickou spotřebu a využitelnost naší polikliniky. V neposlední řadě dojde také k zprůchodnění bez nutnosti zdolávat schodiště nahoru a dolů od hlavního vstupu k dětským lékařům.

rekon 17 1

rekon 17 2

rekon 17 3