uvodni

 

 

Poliklinika na Halasově náměstí 1 na Lesné je významné zdravotnické zařízení sloužící nejen pro občany městské části Brno-sever. K jeho otevření došlo 29. srpna 1974.
V roce 2005 byla poliklinika převedena z majetku státu na město Brno, které ji následně svěřilo do správy městské části Brno-sever. Od října 2020 je poliklinika ve správě Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace města.
V současnosti na poliklinice působí na 40 lékařů 15 specializací, návštěvníkům jsou
k dispozici zdravotnické i jiné služby a nachází se zde také detašované pracoviště
podatelny Úřadu městské části Brno-sever.

Připomínka 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého - 4. říjen 2017

V galerii polikliniky na Lesné je možné v říjnu zhlédnout výstavu "Jan Zrzavý a Benátky". Autorka výstavy, předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého Jitka Měřinská si dovoluje k této kulturní akci sdělit podrobnější informace: 
Při studiu dokumentů o Janu Zrzavém (1890–1977) v archivních fondech Knihovny Národního muzea v Praze jsem nahlédla do malířovy korespondence s benátskými kapucíny. Protože kontakty Jana Zrzavého s benátským kapucínským klášterem na ostrově Giudecca a ani jeho benátské pobyty v 60. a 70. letech 20. století nebyly podrobněji zpracovány, rozhodla jsem se věnovat se tomuto tématu poněkud detailněji. 
Roku 2009 jsem za pomoci italských přátel získala kontakt na benátské kapucíny a začala jsem shromažďovat příslušné materiály. Roku 2010 jsem se do Benátek rozjela. Kromě dochovaných dokumentů v klášterní kronice a archivované korespondence vyšlo najevo nečekané překvapení: 25 obrazů, které Jan Zrzavý za svých pobytů v benátském klášteře daroval tamějším kapucínům – svým přátelům.
Výsledkem studia poskytnutých dokumentů se stala dvojjazyčná (česko-italská) publikace "Jan Zrzavý a Benátky", která posloužila jako katalog výstav konaných v italském městě Oderzu (2011) a v pražské Loretě (2013). Na obou těchto výstavách byly prezentovány originály 25 obrazů, které Jan Zrzavý daroval benátským kapucínům.
Výstava je nadále provozována Společností Jana Zrzavého – nyní už bez originálů Jana Zrzavého (suplují je fotografie). Textové (česko-anglické) a fotografické exponáty darovaly Společnosti Jana Zrzavého:
Provincie kapucínů v ČR – Loreta Praha 
Provincia Veneta Dei Frati Minori Cappuccini 
Knihovna Národního muzea v Praze.
Společnost Jana Zrzavého s potěšením šíří povědomí o malíři, jehož umělecké dílo se vyznačuje výrazným duchovním účinkem.

vystava_jan_zrzavy_a_benatky