uvodni

 

 

Poliklinika na Halasově náměstí 1 na Lesné je významné zdravotnické zařízení sloužící nejen pro občany městské části Brno-sever. K jeho otevření došlo 29. srpna 1974.
V roce 2005 byla poliklinika převedena z majetku státu na město Brno, které ji následně svěřilo do správy městské části Brno-sever. Od října 2020 je poliklinika ve správě Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace města.
V současnosti na poliklinice působí na 40 lékařů 15 specializací, návštěvníkům jsou
k dispozici zdravotnické i jiné služby a nachází se zde také detašované pracoviště
podatelny Úřadu městské části Brno-sever.

Rekonstrukce polikliniky se blíží - 28. březen 2017

Rada města Brna v březnu vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce suterénních prostor a obvodového pláště polikliniky Lesná. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, přičemž předpokládaná projektová cena činí 127 milionů Kč bez DPH. Zhruba 15 % z této částky bude pokryto z dotace, dalších 20 % uhradí městská část a zbylá částka bude hrazena z rozpočtu města Brna.
Pokud vše bude postupovat podle předpokladů, mohla by být smlouva se zhotovitelem uzavřena na počátku léta. Následovat bude zkušební výměna panelů a následně výroba nového pláště pro celou polikliniku. Během podzimu a zimy proběhne rekonstrukce suterénních prostor. Vlastní rekonstrukce obvodového pláště započne příští rok na jaře. Protože nechceme přerušovat provoz lékařů na déle než 14 dní, rekonstrukce proběhne celkem v deseti etapách. Povinností zhotovitele je na začátku vypracovat detailní harmonogram prací, který bude představen všem lékařům i široké veřejnosti, která polikliniku navštěvuje, tak, abychom už během léta věděli, které ordinace a v jakých týdnech roku 2018 nebudou v provozu.