uvodni

 

 

Poliklinika na Halasově náměstí 1 na Lesné je významné zdravotnické zařízení sloužící nejen pro občany městské části Brno-sever. K jeho otevření došlo 29. srpna 1974.
V roce 2005 byla poliklinika převedena z majetku státu na město Brno, které ji následně svěřilo do správy městské části Brno-sever. Od října 2020 je poliklinika ve správě Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace města.
V současnosti na poliklinice působí na 40 lékařů 15 specializací, návštěvníkům jsou
k dispozici zdravotnické i jiné služby a nachází se zde také detašované pracoviště
podatelny Úřadu městské části Brno-sever.

Rekonstrukce polikliniky se blíží - 28. březen 2017

Kategorie: Aktuality

Rada města Brna v březnu vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce suterénních prostor a obvodového pláště polikliniky Lesná. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, přičemž předpokládaná projektová cena činí 127 milionů Kč bez DPH. Zhruba 15 % z této částky bude pokryto z dotace, dalších 20 % uhradí městská část a zbylá částka bude hrazena z rozpočtu města Brna.

Výstava na poliklinice: Unie pečujících - 20. leden 2017

Kategorie: Aktuality

V lednu se v prostorách polikliniky na Halasově náměstí prezentuje Unie pečujících. Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel. Unie pečujících z.s. je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. Na výstavních panelech Unie pečujících vystavila fotografie ze dvou ročníků fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme! Dále je možné si přečíst příběhy pečujících a články, které se týkají rodinné péče.

Výstava na poliklinice: Brno-sever očima dětí - 5. prosinec 2016

Kategorie: Aktuality

V prosinci můžete na výstavních panelech na poliklinice zhlédnout práce vytvořené v rámci projektu Brno-sever očima dětí, který byl součástí auditu familyfriendlycommunity v naší městské části. Cílem auditu je v naší městské části vytvářet přívětivé prorodinné prostředí. Děti z mateřských a základních škol Brna-severu proto výtvarnou formou ztvárňovaly své představy, jak by měla městská část vypadat. První část výtvorů byla vystavena během měsíce října v galerijní tramvaji DPMB, na poliklinice se tak nyní můžete seznámit s těmi ostatními.

Výstava na poliklinice: SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené - 14. listopad 2016

Kategorie: Aktuality

Na výstavních panelech na poliklinice se v měsíci listopadu prezentuje Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené.

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 byla založena v roce 1954 v areálu tehdejšího Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež.

V červenci 2007 se škola přestěhovala do nové budovy na Křižíkově ulici 1694/11, kde se začalo vyučovat 3. září 2007. V září 2014 měla škola 235 žáků. Škola je zřízena Jihomoravských krajem a je určena pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Současnou ředitelkou školy je Ing. Miroslava Zahradníková.

Výstava na poliklinice: Domov pro mne, z. s. - 24. říjen 2016

Kategorie: Aktuality

Na výstavních panelech na poliklinice se v současné době představuje Domov pro mne, z. s., nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně, realizujeme řadu zážitkových pobytů pro děti a dospělé s postižením a spoustu dalších volnočasových aktivit. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

Výstava na poliklinice: Dětská herna a kavárna Duhový ráj - 15. září 2016

Kategorie: Aktuality

Na výstavních panelech na poliklinice se aktuálně prezentuje dětská herna a kavárna přátelská k dětem Duhový ráj. 

Duhový ráj je DĚTSKÁ HERNA A KVÁRNA přátelská k dětem. Celý prostor se skládá z kavárny a prostorného dětského koutku s velikým domečkem a spoustou didaktických pomůcek a interaktivních her, dvou cvičebních sálů, výtvarné dílny a venkovní zahrádky. Během roku pořádáme nejrůznější akce pro rodiny s dětmi např. lampiónový průvod, mikulášská, vánoční dílničky, divadla, karneval, den dětí nebo příměstské tábory.

Na poliklinice se představuje Nadační fond KRTEK a EkoCentrum Brno v Písečníku - 15. srpen 2016

Kategorie: Aktuality

Během srpna se na několika výstavních panelech na poliklinice prezentuje Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Ten už roku 1999 podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.
Společně s ním se návštěvníkům představuje EkoCentrum Brno, které se zaměřuje především na podporu a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu a provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94.

Dovolená MUDr. Martin Boček, BM chirurgie - 1. červenec 2016

Kategorie: Aktuality

V termínu od 4. do 15. července je na BM chirurgii (MUDr. Martin Boček) čerpána dovolená.

Aktualizace ordinačních hodin MUDr. Martina Bočka - 2. červen 2016

Kategorie: Aktuality

Odborný lékař chirurg MUDr. Martin Boček, BM chirurgie s. r. o. aktualizoval ordinační dobu. 

Výstava „Lesná? Lesná!“ - 20. květen 2016

Kategorie: Aktuality

Pohled nejmenších obyvatel sídliště a budoucích architektů na současnou Lesnou - od 26. května do 23. června.

Poliklinika se mění každý týden - 20. květen 2016

Kategorie: Aktuality

Odhodlání naší městské části udělat z polikliniky pěkné zdravotnické zařízení doznává první výsledky. Během minulých týdnu byl proveden prořez v okolí polikliniky tam, kde se větvě dotýkaly pláště, také byl proveden prořez a vyčištění atria včetně natření bazénku.

Na poliklinice se představuje Muzeum romské kultury - 11. duben 2016

Kategorie: Aktuality

Do 29. dubna se na poliklinice můžete seznámit s aktivitami Muzea romské kultury.

Vstupní schody po opravě - 5. duben 2016

Kategorie: Aktuality

V březnu proběhla na poliklinice rekonstrukce vstupního schodiště, která se týkala především poškozených podpěr. V návaznosti na jejich opravu bylo provedeno vyrovnání nášlapných ploch a zapravení spár silikonovým tmelem.