uvodni

 

 

Poliklinika na Halasově náměstí 1 na Lesné je významné zdravotnické zařízení sloužící nejen pro občany městské části Brno-sever. K jeho otevření došlo 29. srpna 1974.
V roce 2005 byla poliklinika převedena z majetku státu na město Brno, které ji následně svěřilo do správy městské části Brno-sever.
V současnosti na poliklinice působí na 40 lékařů 15 specializací, návštěvníkům jsou
k dispozici zdravotnické i jiné služby a nachází se zde také detašované pracoviště
podatelny Úřadu městské části.

Poliklinika se mění každý týden - 20. květen 2016

Odhodlání naší městské části udělat z polikliniky pěkné zdravotnické zařízení doznává první výsledky. Během minulých týdnu byl proveden prořez v okolí polikliniky tam, kde se větvě dotýkaly pláště, také byl proveden prořez a vyčištění atria včetně natření bazénku. V tomto atriu budou během měsíce května a června vystaveny keramické práce dětí z centra volného času Lužánky.
Změnil se také vstup do polikliniky, byly zrekonstruovány schody a natřeny vchodové dveře včetně odpadkových košů. Oprava schodů, nátěry dveří a odpadkových košů čeká během května také vchod k dětským lékařům. Zde také budou nainstalovány nové nájezdy pro kočárky.
V minulých měsících proběhla výmalba chodeb polikliniky především tam, kde bylo nějaké zatečení či malby již byly zašlé. Ke zkvalitnění prostředí by měly posloužit nové odpadkové koše, které budou vyměněny na všech chodbách, čekárnách i toaletách, protože současné odpadkové koše jsou na poliklinice již od jejího vzniku. S touto změnou také přichází třídění odpadu. Návštěvníci budou separovat plasty a směsný odpad, nájemníci polikliniky pak budou moci také třídit papír. Ke zkvalitnění čistoty začala úklidová firma využívat čistící stroj, v příštích měsících chceme tento úklid také rozšířit i do prostorů čekáren. Na všech chodbách byly rozsvíceny či vyměněny zářivky.
Čekají nás letos také větší opravy. Během června budou zrekonstruovány dámské toalety v přízemí. Během letních měsíců bychom pak rádi pokračovali v rekonstrukci toalet v prvním patře. Dojde také na rekonstrukci přístupového chodníku z ulice Heleny Malířové. V zimních měsících připravujeme vybudování nové rozvodny nízkého napětí a také vytvoření nových patrových rozvaděčů. Tento stav nám umožní rekonstruovat elektřinu v jednotlivých ordinacích postupně a zároveň dojde k odstranění nevyhovujícího stavu, kdy potíže s elektřinou jsou jednou z největších bolestí tohoto objektu. Během příštího roku plánujeme rekonstrukci nevyužívaných prostor a zpřístupnění ordinací za dnešní lékárnou.
Snažíme se také dosáhnout zvýšení počtu parkovacích státní u polikliniky a zároveň omezit vozidla, která jsou zaparkovaná na parkovišti u polikliniky celý den. Tyto záležitosti jsou koordinovány s městem Brnem a jejich řešení je otázkou dalších jednání.
Velkým úkolem je celková rekonstrukce polikliniky. Protože nejsme schopni zrealizovat rekonstrukci celého objektu najednou, rozdělili jsme ji na pět etap. První dvě etapy se budou realizovat v roce 2017. Jedná se o výměnu pláště a rekonstrukci nevyužívaných prostor v suterénu. Naše městská část si požádala o dotaci a také o kapitálové výdaje z rozpočtu města Brna. Tento materiál byl radou města Brna schválen 15. března. Pokud nám bude dotace přiznána, bude možné v zimě zrealizovat výběrové řízení a v příštím roce rekonstruovat. Investorem bude tedy město Brno. Výměna pláště s minimálním omezením lékařů i pacientů bude velice náročná. Abychom věděli, jak přesně časově, technicky a technologicky bude možné demontáž starých panelů, provedení zateplení a montáž nových panelů provést, bude během června zrealizována vzorová výměna jednoho panelu včetně přesného popisu, jak tato výměna bude v rámci rekonstrukce prováděna. Součástí rekonstrukce pláště je také vytvoření dvou nových únikových vstupů do objektu. Vzhledem k tomu, že součástí výměny pláště bude také rekonstrukce suterénních prostorů, vznikne zde nový vstup z parkoviště včetně komerčních prostor a bezproblémového přístupu do objektu.
Další etapy rekonstrukce budou realizovány postupně, jedná se především o rekonstrukci rozvodů, vyřešení středového pavilonu, úpravu okolí polikliniky a nová parkovací stání. Jednotlivé etapy musí být rozloženy do let tak, aby byly finančně proveditelné. I s nepříliš vysokým rozpočtem dokážeme polikliniku udržovat a postupně zlepšovat její stav.

atrium1

studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atrium2

vchod